Internasjonale uttalelser om frihetsberøvede og covid-19

Situasjonen knyttet covid-19 berører flere områder innenfor frihetsberøvelse. Mennesker som er fratatt friheten er av ulike grunner spesielt utsatt i den situasjonen covid-19-pandemien skaper. Dette gjelder for eksempel de som oppholder seg i fengsler, politiarrester, interneringssteder for utlendinger, psykisk helseverninstitusjoner og barnevernsinstitusjoner.

Flere internasjonale torturforebyggingsorganer har kommet med uttalelser i forbindelse med covid-19 pandemien.

For uttalelse fra Den europeiske torturforebyggingskomiteen (CPT), les  her

For uttalelse fra FNs underkomitè for forebygging av tortur (SPT),les her

For uttalelse fra Verdens helseorganisasjon (WHO), les  her

For uttalelsen fra FNs Høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR), les her