Relevante lenker om frihetsberøvede og Covid-19

Her deles noen eksterne lenker til sider med informasjon som er relevant for arbeidet med torturforebygging.

For å lese mer om internasjonale uttalelser knyttet situasjonen rundt Covid -19, se her

Internasjonale organer

FNs underkomité for forebygging (SPT)

FNs torturkomité (CAT)

Den europeiske torturforebyggingskomité (CPT)

 

Internasjonalt sivilt samfunn

Association for the Prevention of Torture (APT)

Penal Reform International (PRI)

World Organisation Against Torture (OMCT)

International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT)

Dansk institut mot tortur (Dignity)

 

Norge

Norges Institusjon for Menneskerettigheter (NIM)

Barneombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Pårørendealliansen