Om oss

Hvem er Sivilombudsmannen?

Sivilombudsmannen arbeider for at ingen skal utsettes for urett fra forvaltningen, og velges av Stortinget for fire år om gangen. Hanne Harlem ble valgt til sivilombudsmann i 2019. Kontoret ligger i Oslo sentrum, og sammen med ombudsmannen jobber det rundt 60 mennesker her på kontoret til Sivilombudsmannen.

Sivilombudsmannen har en avdeling, forebyggingsenheten, som jobber for at mennesker som er fratatt friheten behandles på en god og respektfull måte. Å være fratatt friheten kan for eksempel bety at du er på en institusjon mot din egen vilje. Forebyggingsenheten består av ni medarbeidere som besøker fengsler, politiarrester, psykisk helseverninstitusjoner og barnevernsinstitusjoner.

Sivilombudsmannen har også 3 avdelinger som behandler klager fra enkeltpersoner, og en avdeling som undersøker saker på eget initiativ. Du kan lese mer om å klage her.

 

Sivilombudsmann Hanne Harlem

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet

Sivilombudsmannen vil at alle barn og unge som er på institusjon skal behandles på en god måte. Derfor besøker vi institusjoner der noen må være fordi myndighetene, for eksempel barnevern, politi eller helsevesen, har bestemt at de må være der. Vi sier ikke i fra på forhånd om når vi kommer på besøk. Det gjør vi fordi vi ønsker å få et riktig inntrykk av stedet vi besøker. Vi er helt uavhengige av institusjonenes ansatte og av myndighetene.

Sivilombudsmannen har fått mandatet om å forebygge fra FN og Stortinget. Vi lager en årlig rapport til FN og Stortinget hvor vi skriver om hva vi har gjort det siste året, om institusjoner vi har besøkt og hvilke anbefalinger vi har gitt til disse stedene.

Et eget rådgivende utvalg  gir oss råd og innspill i arbeidet. I utvalget sitter flere organisasjoner som har kunnskap om blant annet menneskerettigheter, barn og unge, psykisk helsevern osv. Noen av disse er Amnesty International Norge, Mental Helse Ungdom, Barneombudet og Landsforeningen for Barnevernsbarn. Tre ganger i året har vi møter med det rådgivende utvalget.

Sivilombudsmannen med forebyggingsenheten (2018).