Rådgivende utvalg

Det slås fast i sivilombudsmannsloven og -instruksen at Sivilombudsmannen skal ha et rådgivende utvalg som skal bidra med kompetanse, informasjon, råd og innspill til forebyggingsarbeidet.

Rådgivende utvalg er sammensatt av 15 medlemmer fra organisasjoner som har kompetanse på områder som er viktig for forebyggingsarbeidet, som menneskerettigheter, barn, likestilling- og diskriminering, samt brukererfaringer fra ulike sektorer og kunnskap om forholdene for ulike grupper som er fratatt friheten.

Forebyggingseneheten har fire årlige møter med rådgivende utvalg, i tillegg til løpende dialog ved behov.

Rådgivende utvalg 8. mai 2017
Rådgivende utvalg 8. mai 2017

Rådgivende utvalg består av følgende organisasjoner:

 • Nasjonal institusjon for menneskerettigheter
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Barneombudet
 • Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg
 • Legeforeningen v/Norsk psykiatrisk forening
 • Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg
 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
 • Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)
 • Jussbuss
 • Mental Helse Ungdom
 • We Shall Overcome
 • Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)
 • Den norske Helsingforskomité (NHC)
 • Stiftelsen Retretten
 • Amnesty International Norge