Fagartikler fra årsmeldinger

Forebyggingsenheten har siden 2015 publisert flere fagartikler i sine årsrapporter. Formålet med disse har vært å sette søkelyset på ulike temaer i forebyggingsenhetens arbeid.

Utvalgte temaer i årsrapport 2019

Utvalgte temaer i årsrapport 2018

Utvalgte temaer i årsrapport 2017

  • Isolasjon av innsatte med psykiske lider i norske fengsler
  • ECT gitt på nødrett
  • Isolasjonspreget skjerming i psykisk helsevern

Utvalgte temaer i årsrapport 2016

Utvalgte temaer i årsrapport 2015