Medarbeidere

Forebyggingsenheten er tverrfaglig sammensatt og består av ansatte med ulik fagkompetanse og yrkesbakgrunn. Tverrfagligheten i enheten gjør at medarbeiderne utfyller hverandre og bidrar til bred faglig og metodisk kompetanse.

Ønsker du å kontakte forebyggingsenheten, se kontaktinformasjon.

 Helga Fastrup Ervik, avdelingssjef

Portrettbilde, Helga Fastrup Ervik

Helga er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har bred kompetanse innen menneskerettighetsfeltet. Hun kom til Sivilombudsmannen fra stillingen som direktør for Avdeling for rettferd og inkludering i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Tidligere har hun blant annet vært underdirektør i Seksjon for menneskeretter og demokrati i FN-avdelingen i Utenriksdepartementet.

Johannes Flisnes Nilsen, seniorrådgiver

Portrettbilde, Johannes Flisnes Nilsen

Johannes er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen, med spesialisering innen menneskerettigheter og flyktningrett fra University of Cape Town. Han har jobbet hos Sivilombudsmannen siden etableringen av forebyggingsmandatet i 2014. Tidligere har han vært ansatt som seniorkonsulent ved Norsk senter for menneskerettigheter. Johannes er også redaksjonsmedlem i tidsskriftet Kritisk Juss og har skrevet juridiske artikler om temaer som sosiale rettigheter og soningsforhold i fengsel. Han er også medlem av Skandinavisk isolasjonsnettverk (SI).

 

Jonina Hermannsdottir, seniorrådgiver

Portrettbilde, Jonina Hermannsdottir

Jonina er utdannet kriminolog fra Universitetet i Oslo, og har lang erfaring fra arbeid med sårbare mennesker både i kommune og stat. Hun har jobbet i fengsel både på Island og i Norge. Jonina kom fra stillingen som seniorrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Mette Jansen Wannerstedt, seniorrådgiver

Portrettbilde, Mette Jansen Wannerstedt

Mette er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo. Hun har bred metodisk og analytisk kompetanse. Mette har lang erfaring som forvaltningsrevisor i Riksrevisjonen, der hun også jobbet som rådgiver for Riksrevisjonene i Zambia. Hun har jobbet i psykisk helsevern for voksne og for barn. Før hun startet hos Sivilombudsmannen jobbet hun i Helsedirektoratet, avdeling for levekår og helse.

Aina Holmén, seniorrådgiver

Portrettbilde, Aina Holmén

Aina er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen, og har sin doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Hun kommer fra stillingen som forsker ved Akershus universitetssykehus, hvor hun blant annet var ansvarlig for prosjekter om ungdom med psykoselidelser og opplevelse av tvangsbruk i psykisk helsevern. Hun har klinisk erfaring fra psykisk helsevern for barn/unge og voksne.

Christian Ranheim, seniorrådgiver – i permisjon.

Christian er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har bred erfaring fra menneskerettighetsfeltet. Han var ansatt i 10 år ved Norsk Senter for Menneskerettigheter, og har jobbet internasjonalt blant annet i Bosnia og Herzegovina, Øst-Timor og Sri Lanka. Før han startet hos Sivilombudsmannen var han leder for det svenske Raoul Wallenberginstituttets kontor i Jakarta, Indonesia.

Jannicke Thoverud Godø, seniorrådgiver

Portrettbilde, Jannicke Thoverud Godø

Jannicke er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 2006. Hun kommer fra en stilling som prosjektleder i Bydel Stovner i Oslo kommune. Før dette har hun jobbet i ulike deler av psykisk helsevern for barn/ungdom og voksne.

 

Silje Sønsterudbråten, rådgiver

Silje har en tverrfaglig mastergrad i Peace and Conflict studies fra Universitetet i Oslo. Hun kom til Sivilombudsmannen fra Forskningsstiftelsen Fafo der hun har jobbet som forsker i 7 år. Hun har bred kvalitativ forskningskompetanse og erfaring med feltarbeid og intervjuer med sårbare grupper. Hun har også erfaring som politisk rådgiver på Stortinget.

 

Mari Dahl Schlanbusch, rådgiver -vikar

Mari er utdannet samfunnsviter med bachelorgrad i internasjonale studier og en tverrfaglig mastergrad i menneskerettigheter.

Mari har jobbet med diskriminering i arbeidslivet i den Internasjonale Arbeidslivsorganisasjonen (ILO), både i hovedkvarteret i Genève, og i Beirut på ILOs regionkontor for Midtøsten.

Hun har også tidligere jobbet som konsulent for FN-avdelingen i Utenriksdepartementet.

 

 

Pia Kristin Lande, seniorrådgiver – vikar

 

Pia Kristin Lande er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo med en spesialisert mastergrad i folkerett (LL.M.) fra London School of Economics. Pia har arbeidet for Ombudsmannen i British Columbia, Canada og som etterforsker for FNs interne kontroll organ (OIOS) i New York.

Hun har også tidligere arbeidet for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i Syria og hatt et opphold ved Rwanda domstolen (ICTR) som trainee.