Medarbeidere

Forebyggingsenheten er tverrfaglig sammensatt og består av ansatte med ulik fagkompetanse og yrkesbakgrunn. Tverrfagligheten i enheten gjør at medarbeiderne utfyller hverandre og bidrar til bred faglig og metodisk kompetanse.

Ønsker du å kontakte forebyggingsenheten, se kontaktinformasjon.

 Helga Fastrup Ervik, kontorsjef

Portrettbilde, Helga Fastrup Ervik

Helga er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har bred kompetanse innen menneskerettighetsfeltet. Hun kom til Sivilombudsmannen fra stillingen som direktør for Avdeling for rettferd og inkludering i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Tidligere har hun blant annet vært underdirektør i Seksjon for menneskeretter og demokrati i FN-avdelingen i Utenriksdepartementet.

Johannes Flisnes Nilsen, seniorrådgiver

Portrettbilde, Johannes Flisnes Nilsen

Johannes er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen, med spesialisering innen menneskerettigheter og flyktningrett fra University of Cape Town. Han har jobbet hos Sivilombudsmannen siden etableringen av forebyggingsmandatet i 2014. Tidligere har han vært ansatt som seniorkonsulent ved Norsk senter for menneskerettigheter. Johannes er også redaksjonsmedlem i tidsskriftet Kritisk Juss og har skrevet juridiske artikler om temaer som sosiale rettigheter og soningsforhold i fengsel. Han er også medlem av Skandinavisk isolasjonsnettverk (SI).

Caroline Klæth Eriksen, rådgiver

Portrettbilde, Caroline Klæth Eriksen

Caroline har en bachelorgrad i internasjonale studier fra det amerikanske universitetet i Paris (AUP) og fullførte sin mastergrad i menneskerettighetsstudier ved Columbia University i 2011. Hun kom til Sivilombudsmannen i 2014 fra Human Rights Watch i Brussel der hun jobbet med påvirkningsarbeid, internasjonal strafferett og kommunikasjon. Hun har flere års internasjonal erfaring, blant annet har hun tidligere jobbet for UNESCO og vært praktikant ved den norske FN-delegasjonen i New York.

Jonina Hermannsdottir, seniorrådgiver

Portrettbilde, Jonina Hermannsdottir

Jonina er utdannet kriminolog fra Universitetet i Oslo, og har lang erfaring fra arbeid med sårbare mennesker både i kommune og stat. Hun har jobbet i fengsel både på Island og i Norge. Jonina kom fra stillingen som seniorrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Mette Jansen Wannerstedt, seniorrådgiver

Portrettbilde, Mette Jansen Wannerstedt

Mette er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo. Hun har bred metodisk og analytisk kompetanse. Mette har lang erfaring som forvaltningsrevisor i Riksrevisjonen, der hun også jobbet som rådgiver for Riksrevisjonene i Zambia. Hun har jobbet i psykisk helsevern for voksne og for barn. Før hun startet hos Sivilombudsmannen jobbet hun i Helsedirektoratet, avdeling for levekår og helse.

Aina Holmén, seniorrådgiver

Portrettbilde, Aina Holmén

Aina er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen, og har sin doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Hun kommer fra stillingen som forsker ved Akershus universitetssykehus, hvor hun blant annet var ansvarlig for prosjekter om ungdom med psykoselidelser og opplevelse av tvangsbruk i psykisk helsevern. Hun har klinisk erfaring fra psykisk helsevern for barn/unge og voksne.

Christian Ranheim, seniorrådgiver

Portrettbilde, Christian Ranheim

Christian er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har bred erfaring fra menneskerettighetsfeltet. Han var ansatt i 10 år ved Norsk Senter for Menneskerettigheter, og har jobbet internasjonalt blant annet i Bosnia og Herzegovina, Øst-Timor og Sri Lanka. Før han startet hos Sivilombudsmannen var han leder for det svenske Raoul Wallenberginstituttets kontor i Jakarta, Indonesia.

Jannicke Thoverud Godø, seniorrådgiver

Portrettbilde, Jannicke Thoverud Godø

Jannicke er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 2006. Hun kommer fra en stilling som prosjektleder i Bydel Stovner i Oslo kommune. Før dette har hun jobbet i ulike deler av psykisk helsevern for barn/ungdom og voksne.