Arbeidsområder torturforebygging

Under forebyggingsmandatet kan Sivilombudsmannens besøke alle steder der mennesker er, eller kan være, fratatt friheten. Det inkluderer både offentlige og private institusjoner og steder.

Sivilombudsmannen har besøkt fengsler, politiarrester, utlendingsinternat, psykisk helseverninstitusjoner og barnevernsinstitusjoner. Ombudsmannen kan også besøke midlertidige steder for frihetsberøvelse, som for eksempel transport med bil eller fly, et avhørsventerom, eller legevakten.

Sivilombudsmannen har tilgang til alle steder for frihetsberøvelse og all informasjon som er relevant for forholdene for de som er fratatt friheten.

Oversikt over forebyggingsenhetens besøk.

 

Grafikk som viser hvilke sektorer som er omfattet av forebyggingsmandatet: 65 Fengsler og overgangsboliger, ca 130 Politiarrester og steder med avhørsceller, ca 20 av Tollvesenets lokaler for tilbakeholdelse, 1 Tvungen omsorg i institusjon, 9 Arrestlokaler i forsvaret, 17 Institusjoner for tvangsbehandling av personer med rusmiddelproblemer, ca 1000 Sykehjem, 1 Utlendingsinternat(Trandum), 120 Psykisk helsevernsinstitusjoner og ca 150 Barnevernsinstitusjoner.