Høringsuttalelser

Sivilombudsmannen utarbeider jevnlig høringsuttalelser innenfor ulike områder som gjelder mandatet om å forebygge tortur og umenneskelig behandling av mennesker som er fratatt friheten.

2019

2018

2017

2016

2015