Foredrag

Her publiseres foredrag holdt av sivilombudsmann Aage Thor Falkanger og andre medarbeidere hos Sivilombudsmannen.

2019

2017

2016

2015