Årsregnskap

Ombudsmannens årsregnskap avgis til Stortinget og publiseres på nettsidene innen 15. mars hvert år.