23. mars 2015_ Manglende ytringsfrihet og møteoffentlighet