17. mars 2015 Besøksrapport Ringerike fengsel_Innsattes helsetilbud må bedres