Aage Thor Falkanger

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger er født i 1965 i Oslo. Han tok juridisk embetseksamen i 1991. Deretter arbeidet han som advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten. Han var dommerfullmektig fra 1992 i Nord-Troms herredsrett. I 1999 ble han dr.juris etter å ha vært stipendiat ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø fra 1995.

Falkanger var lagdommer i Hålogaland lagmannsrett fra 1999 til 2007 og professor ved Universitetet i Tromsø fra 2007 til 2010. Videre var han konstituert dommer i Høyesterett i april-juli 2007 og februar-juli 2009. Han hadde også et opphold som fellow visitor ved Cambridge University i 2007-08. Falkanger har vært høyesterettsdommer i Norges Høyesterett fra 2010 og har permisjon fra Høyesterett mens han er sivilombudsmann.

 

Portrettbilde, Aage Thor Falkanger
Aage Thor Falkanger er den femte sivilombudsmann siden høyesterettsdommer Andreas Schei ble utnevnt som den første i desember 1962.