Saksområder klage

Sivilombudsmannen foretar en skriftlig, etterfølgende vurdering av klager på forvaltningen. Klagesakene omfatter nær sagt alle rettsområder som behandles av det offentlige. I tillegg behandler ombudsmannen en rekke klager på lang behandlingstid og manglende svar.

Grunnlaget for Sivilombudsmannens undersøkelser er hovedsakelig klager fra borgerne, men ombudsmannen tar også opp saker av eget tiltak.

 

Avdeling 1, Kontorsjef Bjørn Dæhlin

 • Skatt
 • Merverdiavgift
 • Særavgifter
 • Toll
 • Folkeregistrering
 • Eiendomsskatt
 • Trygd og pensjon
 • Lønnsgaranti
 • Økonomisk sosialhjelp
 • Arbeids- og tjenestemannsrett
 • Utenriksforvaltning
 • Driftstilskudd
 • Forsvar

Avdeling 2, Kontorsjef Gustav Haver

 • Utlendingssaker
 • Fengselsforhold
 • Helse- og omsorgstjenester
 • Helsepersonell
 • Pasientskadeerstatning
 • Politi Påtaleforhold
 • Barnevern
 • Barnebidrag
 • Fri rettshjelp og advokater
 • Utdanning og forskning
 • Studiefinansiering
 • Vegtrafikk
 • Bolig
 • Kirke og kultur
 • Familie og person

Avdeling 3, Kontorsjef Annette Dahl

 • Plan og bygg
 • Energi
 • Mattilsynet
 • Dyrevelferd
 • Innsyn
 • Miljøvern
 • Naturskade
 • Landbruk
 • Næring
 • Samferdsel
 • Taushetsplikt