Saker av eget tiltak

I tillegg til å behandle klagesaker, kan ombudsmannen undersøke saker på eget initiativ. Dette kan være saker som viser feil i lov eller forskrift, som er av stor interesse, av prinsipiell karakter, angår mange og liknende.  Alle disse sakene er publisert som uttalelser. Her finner du en oversikt over de nyeste.