Organisasjon

Sivilombudsmannens kontor har om lag 70 stillinger, fordelt på fem ulike fagavdelinger og en administrasjon. Om lag 50 av medarbeiderne er jurister.

Virksomheten består av tre avdelinger som behandler klagesaker fra personer som mener å ha vært utsatt for urett fra forvaltningen, samt en utredningsavdeling som undersøker saker på eget initiativ. I tillegg arbeider  Sivilombudsmannen under et  forebyggingsmandat fra FN  for å forebygge tortur og umenneskelig behandling der noen er fratatt friheten.

Se organisasjonskart 

Gå til Sivilombudsmannens ansatte

Aage Thor Falkanger og medarbeidere
Sivilombudsmannen og medarbeidere

Sivilombudsmannens strategi 2019-2022

I Sivilombudsmannens strategiplan er målet at ombudsmannen skal arbeide for at den enkelte ikke utsettes for urett fra forvaltningen. Visjonen er å være en kjent og tydelig stemme mot urett. Ombudsmannens verdier kan blant annet oppsummeres i stikkordene troverdig, objektiv og uavhengig, respekt for enkeltmennesket og resultatorientert.

Les Sivilombudsmannens strategiplan, 2019-2022

Les Sivilombudsmannens kommunikasjonsstrategi, 2019-2022 (kommer)