Om Sivilombudsmannen

Stortinget har oppnevnt Sivilombudsmannen for å ta vare på den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen. Ombudsmannen arbeider for å gjøre offentlige myndigheter bedre, og bidra til at disse respekterer og sikrer menneskerettighetene.

Les mer

Saksområder for klager

Ombudsmannen vurderer klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning. Klagesakene omfatter de fleste rettsområder som behandles av det offentlige.

Arbeidsområder under forebyggingsmandatet

Ombudsmannens forebyggingsenhet foretar besøker steder der mennesker er frihetsberøvet, for eksempel fengsler, politiarrester, psykisk helseverninstitusjoner og barnevernsinstitusjoner.

Kalender