Særskilte meldingar

Kvart år gjennomfører ombodsmannen undersøkingar av forvaltninga si saksbehandling og myndighetsutføring av eget tiltak. Gjennom særskilte meldingrr orienterer Sivilombodsmannen Stortinget om nokon av disse undersøkingane.