Årsrekneskap

Sivilombodsmannen leverer årsrekneskapen til Stortinget og publiserer den på nettsidene innan 15. mars kvart år.

Årsregnskap 2014-2020