Saksområde klage

Sivilombodsmannen gjer ei skriftleg etterfølgjande vurdering av klager på forvaltninga. Klagesakene kjem frå dei fleste rettsområda som det offentlege behandlar. I tillegg behandlar ombodsmannen mange klager på lang behandlingstid og manglande svar.

Grunnlaget for Sivilombodsmannen sine undersøkingar er oftast klager frå borgarar, men ombodsmannen tek òg opp saker av eige tiltak.

 

Avdeling 1, Kontorsjef Bjørn Dæhlin

 • Skatt
 • Merverdiavgift
 • Særavgifter
 • Toll
 • Folkeregistrering
 • Eiendomsskatt
 • Trygd og pensjon
 • Lønnsgaranti
 • Økonomisk sosialhjelp
 • Arbeids- og tjenestemannsrett
 • Utenriksforvaltning
 • Driftstilskudd
 • Forsvar

Avdeling 2, Kontorsjef Gustav Haver

 • Utlendingssaker
 • Fengselsforhold
 • Helse- og omsorgstjenester
 • Helsepersonell
 • Pasientskadeerstatning
 • Politi Påtaleforhold
 • Barnevern
 • Barnebidrag
 • Fri rettshjelp og advokater
 • Utdanning og forskning
 • Studiefinansiering
 • Vegtrafikk
 • Bolig
 • Kirke og kultur
 • Familie og person

Avdeling 3, Kontorsjef Annette Dahl

 • Plan og bygg
 • Energi
 • Mattilsynet
 • Dyrevelferd
 • Innsyn
 • Miljøvern
 • Naturskade
 • Landbruk
 • Næring
 • Samferdsel
 • Taushetsplikt

Utredningsavdelingen

 • ET-saker, systematiske undersøkelser
 • Koordineringsoppgaver
 • Årsmeldingen