Om Sivilombodsmannen

Stortinget har oppnemnt Sivilombodsmannen for å ta vare på enkeltpersonar sine rettar i møte med forvaltninga. Ombodsmannen arbeider for å gjere dei offentlege styresmaktene betre og bidra til at dei respekterer og sikrar menneskerettane.

Les meir

Saksområde for klager

Sivilombodsmannen gjer ei skriftleg etterfølgjande vurdering av klager på forvaltninga. Klagesakene kjem frå dei fleste rettsområda som det offentlege behandlar. I tillegg behandlar ombodsmannen mange klager på lang behandlingstid og manglande svar.

Arbeidsområde under forebyggingsmandatet

Under førebyggingsmandatet kan Sivilombodsmannen besøkje alle stader der menneske er, eller kan vere, fråtekne fridomen. Dette inkluderer både offentlege og private institusjonar og stader.

Kalender