Media

Her finn du pressemeldingar, mediekontakter, bilder og grafisk materiell til nedlasting.
Dersom du vil be om innsyn i ei sak hos ombodsmannen, kan du nytte innsynsskjemaet du finn her. Vil du klage på avslag om innsyn fra eit forvaltningsorgan, må du nytte Sivilombodsmannens elektroniske klageskjema.