Kontakt

Sentralbord

Opningstider: 09.00-15.00

Telefon: 22 82 85 00
Grønt nummer: 800 800 39
Faks: 22 82 85 11
E-post: postmottak@sivilombudsmannen.no

Postadresse: Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 8, 0158 Oslo, 3. etasje. Inngang fra Tollbugt. Sjå kart.

Organisasjonsnummer:
974 761 270

Sivilombodsmannen nyttar elektronisk faktura, sjå fakturaadressa vår.

Kontakt

  • Ønskjer du meir informasjon om å klage til Sivilombodsmannen? Les meir på nettsidene våre her
  • Du kan ringje sentralbordet for å få kontakt med ein saksbehandlar. Dersom du ikkje veit kven du skal kontakte, vil sentralbordet hjelpe deg.
  • Du kan òg ta kontakt via e-post, men e-post bør helst brukast til enkle spørsmål som ikkje inneheld sensitive opplysningar og informasjon av personleg karakter.
  • Dersom du skal besøkje oss, må du avtale tid på førehand.

Mediekontakter

Anette Hansen

Senior kommunikasjonsrådgjevar

E-post: anh@sivilombudsmannen.no
Ikkje send klager til denne adressa.

Telefon: 975 15 708

Medieførespurnader om ei bestemt sak bør rettast til kontorsjefen som har ansvar for saksområdet. Sentralbordet kan setje deg i kontakt med rett person.

Aage Thor Falkanger

Sivilombudsmann

Bjørn Dæhlin

Kontorsjef - Avdeling 1

Gustav Haver

Kontorsjef - Avdeling 2

Annette Dahl

Kontorsjef - Avdeling 3

Berit Sollie

Kontorsjef - Utredningsavdelingen

Helga Fastrup Ervik

Kontorsjef - Torturforebygging

Solveig Antila

Administrasjonssjef

Ellen Cecilie Eriksen

Kommunikasjonsrådgiver