• Forside
  • Klage til Sivilombodsmannen

Klage til Sivilombodsmannen

Du kan klage til Sivilombodsmannen dersom du meiner at du har vore utsett for urett eller feil frå den offentlege forvaltninga. Du kan til dømes klage dersom du meiner at eit vedtak eller ei avgjerd er feil, eller at saka di har blitt behandla på ein uriktig eller uforsvarleg måte.

Ombodsmannen gjer ei rettsleg, objektiv og nøytral vurdering av klaga di. Det er gratis å klage til Sivilombodsmannen.

Send inn ei klage