Årsmeldingar Sivilombudsmannen

Innan 1. april kvart år leverer Sivilombodsmannen to meldingar til Stortinget om verksemda si året før. I årsmeldingane blir det m.a. gjort greie for alminnelege tilhøve som gjeld institusjonen og for utvalde forvaltningsrettslege spørsmål av generell interesse.

 

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2016      

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2015

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2014

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2013

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2012

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2011

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2010

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2009

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2008

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2007

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2006

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2005

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2004

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2003

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2002

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2001

Årsmelding for Sivilombudsmannen 2000

Årsmelding for Sivilombudsmannen 1999