Bilder til nedlasting

Her vil vi presentere bilder av ny sivilombudsmann Hanne Harlem etter 1. februar 2020.