Bilder til nedlasting

Bilder av sivilombudsmann Hanne Harlem fra februar 2020.