Media

Her finner du pressemeldinger, mediekontakter, bilder og grafisk materiell til nedlasting.
Dersom du vil be om innsyn i en sak hos ombudsmannen, kan du benytte innsynsskjemaet du finner her.
Vil du klage på avslag om innsyn fra et forvaltningsorgan, må du benytte Sivilombudsmannens elektroniske klageskjema.