Ledige stillinger

Søk etter ledige stillinger på Jobbnorge

 

Jobb hos Sivilombudsmannen

Stortinget har oppnevnt Sivilombudsmannen for å ta vare på den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen. Sivilombudsmannen er en selvstendig og uavhengig instans med to mandater:

  • Kontroll av forvaltningen på bakgrunn av klager fra enkeltpersoner
  • Forebygging av tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse

Arbeidsområdene omfatter nær sagt alle rettsområder som behandles av offentlig forvaltning. Som ansatt hos ombudsmannen får du faglig utfordrende og meningsfylte oppgaver – ofte knyttet til dagsaktuelle saker – samt muligheten til å utvikle deg i et inspirerende og sosialt arbeidsmiljø. Sivilombudsmannen tilbyr oversiktlige arbeidsbetingelser med lønn og arbeidsvilkår etter hovedtariffavtalene i Staten. Vi har fleksibel arbeidstid, betalt overtid, fokus på inkluderende arbeidsliv, medlemskap i Statens pensjonskasse og gode muligheter til å delta på kurs og etterutdanning. Sivilombudsmannen ser stadig etter medarbeidere med solide faglige kvalifikasjoner og interesse for offentlig forvaltning, menneskerettigheter og kompetanse innen arbeidsområdene som faller under forebyggingsmandatet. Ledige stillinger av lengre varighet kunngjøres  og besettes etter alminnelig konkurranse.

Vi tilbyr studenter deltidsstillinger, sommerjobb og praktikantstillinger.

Som studentansatt hos Sivilombudsmannen får du bidra til økt rettssikkerhet ved å behandle klager fra personer som mener forvaltningen har begått en urett. Arbeidet innebærer ansvar for egne saker, og du vil delta i utarbeidelsen av grunnlaget for ombudsmannens uttalelser. En jobb hos Sivilombudsmannen er høyt verdsatt, og det er stor konkurranse om stillingene. Studenter som arbeider hos oss må ha fullført tredje studieår på master i rettsvitenskap, med gode resultater.

Studentstillinger

Deltidsstilling - Stillingene kunngjøres offentlig og besettes etter alminnelig konkurranse.

Sommervikariat - Vikariater blir utlyste offentlig og ansettes etter alminnelig konkurranse.

Praktikantstilling - Vi stiller praktikantplasser til rådighet gjennom året. Ordningen administreres av universitetene.