Ledige stillinger

Se oversikten over stillinger hos oss.

 

 

Sommerjobber 2018: Vi har dessverre måttet trekke tilbake de kunngjorte stillingene som sommervikarer for 2018 på grunn av budsjettsituasjonen vår i år. Vi beklager dette og håper at aktuelle kandidater søker igjen ved neste anledning.

Jobb hos Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannens arbeidsområder omfatter nær sagt alle rettsområder som behandles av offentlig forvaltning. Som ansatt hos ombudsmannen får du faglig utfordrende og meningsfylte oppgaver – ofte knyttet til dagsaktuelle saker – samt muligheten til å utvikle deg i et inspirerende og sosialt arbeidsmiljø.

Sivilombudsmannen tilbyr oversiktlige arbeidsbetingelser med lønn og arbeidsvilkår etter hovedtariffavtalene i Staten. Ombudsmannen har fleksibel arbeidstid, betalt overtid, IA-avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og gode muligheter til å delta på kurs og etterutdanning.

Sivilombudsmannen ser stadig etter medarbeidere med solide faglige kvalifikasjoner og interesse for offentlig forvaltning. Ledige stillinger av lengre varighet kunngjøres offentlig og besettes etter alminnelig konkurranse.

Vi tilbyr studenter deltidsstillinger, sommerjobb og praktikantstillinger.

Som studentansatt hos Sivilombudsmannen får du bidra til økt rettssikkerhet ved å behandle klager fra personer som mener forvaltningen har begått en urett. Arbeidet innebærer ansvar for egne saker, og du vil delta i utarbeidelsen av grunnlaget for ombudsmannens uttalelser.

En jobb hos Sivilombudsmannen er høyt verdsatt, og det er stor konkurranse om stillingene. Studenter som arbeider hos oss må ha fullført tredje studieår på master i rettsvitenskap, med gode resultater.

 

Studentstillinger

Deltidsstilling - Stillingene kunngjøres offentlig og besettes etter alminnelig konkurranse.

Sommervikariat - Vikariatene kunngjøres offentlig og besettes etter alminnelig konkurranse.

Praktikantstilling - Vi stiller praktikantplasser til rådighet gjennom året. Ordningen administreres av universitetene.