Kontakt

Sentralbord

Åpningstider: 09.00-15.00

Telefon: 22 82 85 00
Grønt nummer: 800 800 39
Faks: 22 82 85 11
E-post: postmottak@sivilombudsmannen.no

Postadresse: Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo
Besøksadresse: På grunn av oppussing av våre lokaler, har vi flyttet til en midlertidig adresse. Her kan vi dessverre ikke ta i mot klagere til møter.  Du kan få veiledning per telefon. Vi er tilbake i våre lokaler i Akersgata 8, i løpet av vinteren/våren 2018. Benytt 22 82 85 00 for veiledning om å klage, eller sjekk våre nettsider med utførlig informasjon. Klikk her for å komme til sidene om å klage til Sivilombudsmannen.

Organisasjonsnummer:
974 761 270

Sivilombudsmannen benytter elektronisk faktura, se vår fakturaadresse.

Kontakt

  • Ønsker du mer informasjon om å klage til Sivilombudsmannen?
    Les mer på våre nettsider her.

  • Du kan ringe sentralbordet for å settes i kontakt med saksbehandler. Vet du ikke hvem du skal kontakte vil sentralbordet hjelpe deg.

  • Du kan også henvende deg via e-post, men dette bør benyttes til enkle spørsmål som ikke inneholder sensitive opplysninger og informasjon av personlig karakter.

  • Skal du besøke oss, må du avtale tid på forhånd.

Mediekontakter

Anette Hansen

kommunikasjonssjef

E-post: anh@sivilombudsmannen.no
Ikke send klager til denne adressen.

Telefon: 975 15 708

Medieforespørsler om en bestemt sak bør rettes til den kontorsjefen som har ansvar for saksområdet. Sentralbordet kan sette deg i kontakt med riktig person. Nummer: 22 82 85 00

Aage Thor Falkanger

Sivilombudsmann

Bjørn Dæhlin

Kontorsjef - Avdeling 1

Gustav Haver

Kontorsjef - Avdeling 2

Annette Dahl

Kontorsjef - Avdeling 3

Berit Sollie

Kontorsjef - Utredningsavdelingen

Helga Fastrup Ervik

Kontorsjef - Torturforebygging

Solveig Antila

Administrasjonssjef

Annette Hansen

Kommunikasjon