Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på spørsmålene som ofte blir stilt i forbindelse med å klage til Sivilombudsmannen.

Behandler Sivilombudsmannen alle klager som kommer inn?
Sivilombudsmannen vurderer alle klager som kommer inn, men har begrenset kapasitet og har ikke mulighet til å undersøke alle saker. Ombudsmannen avgjør om en klage gir tilstrekkelig grunn til behandling. Selv om Sivilombudsmannen kan undersøke de fleste typer forhold som behandles av offentlig forvaltning, er det noen saker ombudsmannen ikke kan behandle. Før du klager til ombudsmannen, må du ha benyttet alle klagemuligheter som finnes i forvaltningen.   Her kan du lese mer om hvilke typer saker som prioriteres av Sivilombudsmannen
Er det noen frist for å klage til Sivilombudsmannen?
Ja. Klagefristen er ett år. Fristen regnes fra datoen for forvaltningens endelige avgjørelse i saken.
Hvilke vedlegg bør inkluderes i klagen min?
Hvis du klager på et konkret vedtak, er det viktig at du legger ved en kopi av vedtaket. Legg gjerne ved kopier av andre dokumenter som belyser saksforholdet, spesielt brev eller dokumentasjon fra forvaltningen. Klager du på manglende svar/sen saksbehandling skal du legge ved kopi av skriftlig purring til virksomheten du klager på.
Kan en annen sende inn klage til Sivilombudsmannen på mine vegne?
Det er fullt mulig å få en annen til å sende inn klagen for deg. I så fall må det legges ved en fullmakt der det tydelig framgår at vedkommende har fullmakt til å klage på dine vegne. Advokater trenger ikke fullmakt for å klage på vegne av klient.
Kan jeg få veiledning av en saksbehandler?
Ja, det er mulig å be om veiledning fra en saksbehandler om hvilke saker ombudsmannen behandler og om hvordan man skriver en klage. Det gis ikke veiledning om rettslige spørsmål. Veiledning gis vanligvis på telefon.
Kan jeg klage på ansettelse i offentlige forvaltning?

Har du søkt på en ledig stilling i det offentlige og ikke fått jobben, kan du klage til Sivilombudsmannen dersom du mener at du har blitt forbigått på et usaklig grunnlag. Ombudsmannen kan vurdere både saksbehandlingen og selve ansettelsesvedtaket. Når ombudsmannen mottar en slik klage, vil arbeidsgiver i de fleste tilfeller bli bedt om å sende over saksdokumentene. Ombudsmannen har rett til innsyn også i de saksdokumentene du som søker ikke har krav på å få se. Dersom ansettelsesmyndighetene har flere kvalifiserte søkere å velge mellom, vil vurderingen av hvilken søker som anses best kvalifisert, innebære en viss grad av skjønn. Slike skjønnsmessige vurderinger kan ombudsmannen bare kritisere dersom det er lagt vekt på utenforliggende eller usaklige hensyn, eller avgjørelsen fremstår som «klart urimelig».  Hvis gjennomgangen av saksdokumentene ikke gir grunn til å tro at slike feil foreligger, vil saken bli avsluttet uten ytterligere undersøkelser herfra. Hvis ombudsmannen etter å ha undersøkt saken mener det er grunnlag for kritikk mot saksbehandlingen eller selve ansettelsesvedtaket, vil det bli gitt uttrykk for dette. Merk at den som har fått tilbud om stillingen ikke er part i klagesaken, og at utfallet av ombudsmannens undersøkelser ikke vil føre til at du som klager får jobben.

Kan jeg klage til Sivilombudsmannen og forvaltningen på samme tid?
Nei. Før du klager til ombudsmannen må du ha benyttet alle klagemuligheter som finnes i forvaltningen. Du må først klage på vedtaket til det offentlige organet som har tatt avgjørelsen, og vente på utfallet av klagebehandlingen.
Kan jeg klage til Sivilombudsmannen på manglende svar / sen saksbehandling?
Ja. Ombudsmannen kan behandle klager på manglende svar og sen saksbehandling i forvaltningen. Du må imidlertid først ha sendt en purring til forvaltningen der du minner om saken. Hvis du deretter ikke får svar innen rimelig tid, kan du sende en klage til ombudsmannen. Kopi av purringen må legges ved klagen.
Kan Sivilombudsmannen endre forvaltningens avgjørelse?
Sivilombudsmannen kan ikke selv omgjøre avgjørelser eller pålegge myndighetene å gjøre noe, men i de fleste tilfeller retter myndighetene seg etter ombudsmannens uttalelser.
Koster det noe å klage til Sivilombudsmannen?
Nei. Det er helt gratis å klage til Sivilombudsmannen.
Må jeg benytte meg av Sivilombudsmannens klageskjema?
Det anbefales å benytte seg av Sivilombudsmannens klageskjema, men du kan også klage via vanlig brev. Vær oppmerksom på at hvis du skriver til oss via e-post er det viktig at den ikke inneholder sensitive personopplysninger.
Når kan jeg forvente svar på klagen min?
Du vil motta et foreløpig svar i løpet av tre uker. Om vi kan behandle saken din, vil du få informasjon om når du kan forvente ytterligere svar fra oss.
Trenger jeg advokat for å klage til Sivilombudsmannen?
Nei. Du kan selv klage til ombudsmannen.