• Forside
  • Klage til Sivilombudsmannen

Klage til Sivilombudsmannen

Du kan klage til Sivilombudsmannen hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen. Dette kan for eksempel være hvis du mener at et vedtak eller en avgjørelse er feil, eller at saken din har vært behandlet på en uriktig eller uforsvarlig måte av myndighetene. Når du har sendt klagen får du et foreløpig svar innen to uker.

Ombudsmannen foretar en rettslig, objektiv og nøytral vurdering av klagen din. Det er gratis å klage.

Send inn klage