• Forside
  • Klage til Sivilombudsmannen

Klage til Sivilombudsmannen

Du kan klage til Sivilombudsmannen hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen. Dette kan for eksempel være hvis du mener at et vedtak eller en avgjørelse er feil, eller at saken din har vært behandlet på en uriktig eller uforsvarlig måte av myndighetene. Ombudsmannen foretar en rettslig og objektiv vurdering av klagen din. Det er gratis å klage.

Når du trykker på «send» i siste steg av klageskjemaet, får du en bekreftelse på at klagen er sendt inn. Du får deretter et svar fra oss innen tre uker.

 

Send inn klage