• Forside
  • Klage til Sivilombudsmannen

Klage til Sivilombudsmannen

Du kan klage til Sivilombudsmannen hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen. For eksempel hvis du mener at et vedtak eller en avgjørelse er feil, eller at saken din har vært behandlet på en uriktig eller uforsvarlig måte av myndighetene.

Ombudsmannen foretar en rettslig, objektiv og nøytral vurdering av klagen din. Det er gratis å klage til Sivilombudsmannen.

Send inn klage