Innsyn og offentlig journal

Innsyn i Sivilombudsmannens dokumenter

Den som ønsker å se et dokument eller en sak hos Sivilombudsmannen, kan be om dette ved hjelp av bestillingsknappen nedenfor, eller ved å sende en e-post (postmottak@sivilombudsmannen.no).

For å bestille innsyn, må du oppgi saksnummer og/ eller dokumentnummer som du finner knyttet til den enkelte sak. Normalt vil henvendelsen bli behandlet i løpet av 1–3 virkedager.

Be om innsyn

Offentlig journal

Sivilombudsmannens offentlige journal inneholder offentlige  opplysninger om dokumenter som er sendt til eller fra ombudsmannen. Journalen er tilgjengelig i ti dager etter at den er lagt ut.

Last ned journal: