Sivilombudsmannen er oppnevnt av Stortinget for å ivareta den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen

Vårt sentralbord har begrenset bemanning fra 27.-28. mai, så det kan ta litt tid å få svar.

Klage

Ombudsmannen undersøker klager fra borgere som mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen.

Torturforebygging

Ombudsmannen arbeider for å forebygge tortur og umenneskelig behandling i institusjoner ved å besøke steder hvor mennesker er fratatt friheten.