Besøk til Sykehuset Levanger Avdeling for Barne- og ungdomspsykiatri

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte 11. - 13. februar 2020 Sykehuset Levanger Avdeling for Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) - Seksjon BUP sengepost. Sengeposten gir utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 10-18 år. 

Barn og unge skal ha det bra når de er innlagt på sykehus. Derfor undersøker vi en rekke ting som kan påvirke hvordan de har det når de er innlagt. Under besøket snakket vi med barn og unge selv, tilstedeværende foreldrene, ansatte og ledelsen. Besøket pågikk over tre dager. Alle ungdommer som var til stede ble tilbudt en samtale med oss.

Blant tingene vi snakket om og som ble undersøkt var:

•       Er lokalene gode for barn og unge?

•       Er tilbudet som gis tilpasset barn og unge?

•       Får barn og unge god nok mulighet til å ha kontakt med venner og familie?

•       Får barn og unge mulighet til å medvirke i behandlingen sin?

•       Hvordan jobber sykehuset for å unngå bruk av tvang og makt?

•       Hvordan sykehuset sikrer at barn og unge behandles bra hvis de skjermes fra andre pasienter?

 

I etterkant av besøket skriver vi en rapport om hva vi fant og kommer med anbefalinger til sykehuset. Rapporten publiseres på ombudsmannens nettsider når den er klar.