Besøk til Stendi Nymogården

Sivilombudsmannen besøkte i november seks avdelinger under Stendi Nymogården barnevernsinstitusjon. Avdelingene er langtidsavdelinger innen barnevernet, og tar imot ungdom fra hele landet. To av avdelingene er godkjent for å ta imot ungdom som plasseres uten eget samtykke.

Barn og unge skal ha det bra når de er på institusjon. Derfor undersøker vi en rekke forhold som kan påvirke hvordan ungdom har det når de er på en institusjon. Under besøket snakket vi med ungdommer, ansatte og ledelsen. Besøket gikk over tre dager. Alle ungdommer som var tilstede ble tilbudt samtale.

Blant temaenee vi snakket om og som ble undersøkt var:

· Hvordan det ser ut på institusjonen

· Kompetanse og opplæring

· Behandlingstilbud

· Rutiner og praksis ved inntak

· Bruk av tvang, som for eksempel:

· Visitasjon og ransaking av eiendeler

· Begrensning i bevegelsesfrihet og bruk av mobiltelefon

· Tvang i akutte faresituasjoner

· Forebygging av bruk av tvang

· Ungdommenes mulighet til medvirkning

I etterkant av besøket skriver vi en rapport om hva vi fant og kommer med anbefalinger. Rapporten publiseres på ombudsmannens nettsider når den er klar.