Besøk til Olivia Solhaugen

Besøket gikk i hovedsak til to barnevernavdelinger på Hadeland som tok imot ungdom plassert uten eget samtykke; en langtidsavdeling og en akuttavdeling.

Barn og unge skal ha det bra når de er på institusjon. Derfor undersøker vi en rekke ting som kan påvirke hvordan ungdom har det når de er på en institusjon. Under besøket til Olivia Solhaugen snakket vi med ungdommer, ansatte og ledelsen. Besøket gikk over tre dager. Alle ungdommer som var til stede ble tilbudt samtale.

Blant tingene vi snakket om og som ble undersøkt var:

 • Hvordan det ser ut på institusjonen
 • Kompetanse og opplæring av ansatte
 • Stabilitet og kontinuitet i ansattgruppen
 • Organisering og ledelse
 • Rutiner og praksis
 • Husordensregler
 • Bruk av tvang, som for eksempel:
  • Bruk av fysisk tvang og makt
  • Begrensning i bevegelsesfrihet og bruk av mobiltelefon
  • Visitasjon og ransaking av eiendeler
 • Forebygging av tvang
 • Muligheten til medvirkning
 • Skole og dagtilbud

I etterkant av besøket vil vi skrive en rapport om hva vi fant og komme med anbefalinger.

Rapporten publiseres på ombudsmannens nettsider når den er klar.