Innlegg på Norges menneskerettighetsblogg

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet har skrevet et innlegg 17. juni 2014 på Norges menneskerettighetsblogg (MR-bloggen) om den nye besøksordningen for å forebygge tortur.

Les blogginnlegget om etableringen her.