Besøk til Jong Ungdomshjem

Sivilombudsmannen gjennomførte i september et uvarslet besøk til Jong ungdomshjem i Sandvika i Bærum kommune. Jong Ungdomshjem kan ta imot fire ungdommer av begge kjønn mellom 13 og 18 år med alvorlige rusutfordringer. Institusjonen jobber utfra Læringsbasert rusomsorg (LBR) og er godkjent for å ta imot ungdom som plasseres uten samtykke.

Barn og unge skal ha det bra når de er på institusjon. Derfor undersøker vi en rekke ting som kan påvirke hvordan ungdom har det når de er på en institusjon. Under besøket snakket vi med ungdommer, ansatte og ledelsen. Besøket gikk over tre dager. Alle ungdommer som var tilstede ble tilbudt samtale.

Blant tingene vi snakket om og som ble undersøkt var:

 • Hvordan det ser ut på institusjonen
 • Kompetanse og opplæring av ansatte
 • Behandlingstilbudet ved institusjonen
 • Rutiner og praksis ved inntak
 • Husordensregler
 • Bruk av tvang, som for eksempel:
  • Begrensning i bevegelsesfrihet og bruk av mobiltelefon
  • Visitasjon og ransaking av eiendeler
 • Forebygging av bruk av tvang
 • Ungdommenes mulighet til medvirkning

I etterkant av besøket skriver vi en rapport om hva vi fant og kommer med anbefalinger.

Rapporten publiseres på ombudsmannens nettsider når den er klar.