Sommervikarer på plass hos Sivilombudsmannen

Tradisjonen tro har Sivilombudsmannen også i år jusstudenter som sommervikarer. Philip Johan Haenel og Vetle Waaler Loland skal i seks uker bistå våre saksbehandlere med relevante oppgaver. Sommervikarene får prøvd seg på samme type arbeidsoppgaver som våre faste ansatte.

-Jeg søkte sommerjobb hos Sivilombudsmannen fordi jeg synes forvaltningsrett var et spennende fag på universitetet, sier Vetle, som er ferdig med det fjerde året på Universitetet i Bergen. Under studiet har jeg lest flere av uttalelsene til Sivilombudsmannen. Det er mange interessante henvendelser som kommer hit, og jeg gleder meg til selv å få bidra i behandling av disse, sier Vetle.

Også Philip studerer ved UiB, og har spesiell interesse for forvaltningsrett. – Dette vikariatet gir meg innblikk i hvordan en arbeidsplass som jobber mye innenfor dette fagfeltet er, som kan bli nyttig når jeg skal søke jobb senere. Her får vi prøvd oss i praksis blant annet på å finne frem til hva som er de rettslige problemstillingene i klagene og hvordan svarbrev skal formuleres, utdyper Philip.

-Vi får god hjelp og innføring og opplæring av faddere, forteller studentene, som avslutter med at de gleder seg til sommeren 2019 hos Sivilombudsmannen!

Vinn-vinn

– Dette er en vinn-vinn-ordning, sier seniorrådgiver HR hos Sivilombudsmannen, Marianne Guettler Monrad. For oss er det en fin måte å få spredt kunnskap om hvordan vi arbeider for at den enkelte ikke skal utsettes for urett fra forvaltningen. Ordningen med sommervikarer er også positiv for våre faste medarbeidere. Sivilombudsmannen er et arbeidssted som ønsker å legge til rette for god balanse mellom arbeid og fritid. Ved å ta inn vikarer om sommeren bidrar vi til at saksavviklingen holdes oppe, samtidig som det blir enklere for alle å få tatt ut ferie i den perioden de ønsker.

 

Bildet viser fra venstre: Vetle, Marianne, Philip