Aktuelt

4.1.2018

Dammyrdalsveien – Ombudsmannen stiller Klima- og miljødepartementet spørsmål om markalovens krav til saksbehandling av søknad om skogsbilvei og andre landbrukstiltak

I en klage til ombudsmannen reiser Naturvernforbundet i Oslo og Akershus spørsmål om en søknad om tillatelse til etablering av skogsbilvei i marka skal behandles etter markaloven § 14 første eller annet ledd. Ombudsmannen har besluttet å ta spørsmålet opp med Klima- og miljødepartementet på generelt grunnlag.