Aktuelt

12.9.2019

Sivilombudsmannens høringsuttalelse om helsetjenester til arrestanter

Sivilombudsmannen kom nylig med en høringsuttalelse til Helsedirektoratets forslag om veileder for helsepersonell om helsetjenester til arrestanter i politiarrest. I uttalelsen tok ombudsmannen særlig opp behovet for å innføre nasjonale prosedyrer for dokumentasjon og rapportering fra helsepersonell ved mistanke om uforholdsmessig maktbruk fra politiet. Ombudsmannen fremhevet også behov for mer opplæring til helsepersonell om skadevirkninger av isolasjon og hvordan isolertes helsetilstand bør følges opp.