Hold av datoen – menneskerettighetsseminar 26. oktober 2017

Tema: Helsepersonells rolle i møte med mennesker som er fratatt friheten i politiarrest og fengsel

Velkommen til Sivilombudsmannens menneskerettighetsseminar torsdag 26. oktober 2017

I år vil seminaret handle om helsepersonells rolle i møte med mennesker som er fratatt friheten i politiarrest og fengsel. Seminaret vil blant annet belyse problemstillinger knyttet til dokumentasjon av overgrep, innsettelse i arrest og bruk av tvangsmidler, selvmordsforebygging, lojalitet og taushetsplikt.

Seminaret vil avholdes på Folkets Hus i Oslo.

Program og påmeldingsinformasjon publiseres her etter sommeren.

Sivilombudsmannen innleder seminaret i 2016.
Sivilombudsmannen innleder seminaret i 2016.