Hanne Harlem tiltrer som sivilombudsmann

Hanne Harlem tiltrådte vervet som sivilombudsmann 1. februar. Kommuneadvokaten i Oslo og den tidligere justisministeren ble valgt til sivilombudsmann av Stortinget i oktober 2019.

Første kvinnelige sivilombudsmann

Hanne Harlem er den sjette sivilombudsmann i rekken siden høyesterettsdommer Andreas Schei ble den første sivilombudsmann i desember 1962. Hun er også den aller første kvinnelige sivilombudsmann.

–  Jeg er takknemlig for tilliten Stortinget har vist meg, og jeg ser frem til å jobbe for at forvaltningen ikke øver urett mot innbyggerne, sier Hanne Harlem.

Harlem kommer fra stillingen som Kommuneadvokat i Oslo. Hun har tidligere erfaring som advokat hos Regjeringsadvokaten, sjefjurist i Kredittilsynet, advokat og senere assisterende direktør i Norsk Hydro. Innen politikken har hun vært medlem av Oslo bystyre, politisk rådgiver i Barne- og familiedepartementet, byråd for barn og utdanning og justisminister. Hun har også bred ledererfaring som direktør ved Universitet i Oslo og styreleder i Helse Sør-Øst.

Hanne Harlem etterfølger Aage Thor Falkanger, som 1. januar 2020 gikk tilbake til stillingen som høyesterettsdommer. Fra 1. januar 2020 til 31. januar 2020 har avdelingssjef Bjørn Dæhlin vært konstituert sivilombudsmann.

 

Hanne Harlem

Født 1964 i Oslo

Juridisk embetseksamen, UiO, 1990

1990              advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten

1991              politisk rådgiver i Barne- og familiedepartementet

1992–1993   byråd for barn og utdanning Oslo

1993–1995  dommerfullmektig i Nord-Troms herredsrett

1995–1997   advokat hos Regjeringsadvokaten

1997–1998   sjefjurist hos Kredittilsynet

1998–2000   advokat og assisterende direktør i Norsk Hydro

2000–2001   justisminister Stoltenberg-regjeringen

2002–2004   assisterende direktør Norsk Hydro

2004–2007   universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo.

2007–2011   styreleder Helse Sør-Øst RHF

2011–2020   kommuneadvokat i Oslo

2020–            sivilombudsmann