Betenkelige forslag

I den pågående debatten om endringer i offentleglova og sivilombudsmannsloven er det nødvendig å rette opp enkelte fremstillinger av gjeldende rett og praksis, sist i et leserinnlegg fra Sveinung Rotevatn, statssekretær i justisdepartementet, i Dagbladet i 26.9.

Av Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann

Det er riktig at jeg i noen saker ikke har insistert på å få oversendt regjeringsnotater. Det er imidlertid feil at ombudsmannen i dag ikke har krav på å se denne typen dokumenter.  Forslaget innebærer derfor en svekkelse av ombudsmannsinstitusjonen.  Å få tilgang til slike dokumenter kan være av avgjørende betydning for ombudsmannens mulighet til å utføre sin kontrolloppgave, ikke minst i saker av stor rettssikkerhetsmessig betydning.

Avgrensningen av ombudsmannens innsynsrett foreslås også å omfatte omtaler av regjeringsdokumenter og «omtaler i interne notater av politiske prosesser i regjeringen».

Dette forslaget er svært betenkelig, fordi det legger til rette for en praksis der forvaltningen kan skjerme enkeltopplysninger for ombudsmannen uten at det er noen uavhengig instans som kan vurdere om det er grunnlag for skjerming eller ikke.

Det er også en risiko for at denne adgangen kan bli misbrukt. Under henvisning til at et dokument omtaler et regjeringsdokument eller en «politiske prosess», kan forvaltningen for eksempel sladde opplysninger i dokumenter de anser det som uheldig at ombudsmannen får innsyn i.

Rotevatn sier at det blir krevende om r-notater skal deles med omverdenen. Det minnes om at mine medarbeidere og jeg har taushetsplikt, og at vi aldri deler informasjon som forvaltningen mener at bør holdes tilbake, hverken med klagere eller andre.