Besøk til psykiatrisk klinikk Helse Bergen HF (Sandviken)

Sivilombudsmannen besøkte psykiatrisk klinikk Helse Bergen (Sandviken sykehus) 14.-16. august. Besøket er uvarslet.

Klinikken består av Psykiatrisk akuttmottak (PAM) og  fem avdelinger. Akuttmottaket gir akutt psykiatrisk hjelp til personer over 18 år. Avdelingene gir et spesialisert tilbud til pasienter med behov for videre behandling i sykehuset etter opphold i Psykiatrisk akuttmottak. Funn og anbefalinger fra besøket samles i en rapport som blir offentlig på ombudsmannens nettsider.