Besøk til Buskerud og Vestfold ungdomssenter akutt, avdeling Barkåker

I mai gjennomførte Sivilombudsmannens forebyggingsenhet et besøk til Buskerud og Vestfold ungdomssenter akutt, Barkåker.

Barkåker er en akuttinstitusjon innen barnevernet for ungdom i alderen 13 til 18 år. Institusjonen har åtte plasser og tar imot ungdom fra flere fylker, i hovedsak sør i Norge. Avdelingen er godkjent for å ta imot ungdom som plasseres uten eget samtykke, i tillegg til andre typer akuttplasseringer. 

Alle barn og unge skal ha det bra når de er på institusjon. Derfor undersøker Sivilombudsmannen en rekke forhold som kan påvirke hvordan ungdom har det når de bor på en institusjon. Under besøket til Barkåker snakket vi med ungdommer, ansatte og ledelsen. Alle ungdommer ble tilbudt samtale.

Vi undersøkte blant annet:

 • Hvordan det ser ut på institusjonen
 • Rutiner og praksis ved inntak
 • Bruk av tvang, som for eksempel:
  • Visitasjon og ransaking av eiendeler
  • Begrensning i bevegelsesfrihet og bruk av mobiltelefon
  • Tvang i akutte faresituasjoner
 • Forebygging av bruk av tvang
 • Ungdommenes mulighet til medvirkning
 • Aktivitetstilbudet

I etterkant av besøket skrives en rapport som sammenfatter funn og hvor vi kommer med anbefalinger. Rapporten publiseres på Sivilombudsmannens nettsider når den er klar.