Årsmelding Forebyggingsenheten

Hvert år innen 1. april avgir Sivilombudsmannen en melding til Stortinget om sin virksomhet i det foregående året. Sivilombudsmannens forebyggingsenhet leverer en egen årsmelding om ombudsmannens forebyggingsarbeid.

Årsmelding for Sivilombudsmannens forebyggingsenhet 2020

Årsmelding for Sivilombudsmannens forebyggingsenhet 2019

Årsmelding for Sivilombudsmannens forebyggingsenhet 2018

Årsmelding for Sivilombudsmannens forebyggingsenhet 2017

Årsmelding for Sivilombudsmannens forebyggingsenhet 2016

Årsmelding for Sivilombudsmannens forebyggingsenhet 2015

Årsmelding for Sivilombudsmannens forebyggingsenhet 2014