Sivilombudsmannen er oppnevnt av Stortinget for å ivareta den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen

Klage

Ombudsmannen undersøker klager fra borgere som mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen.

Torturforebygging

Ombudsmannen arbeider for å forebygge tortur og umenneskelig behandling i institusjoner ved å besøke steder hvor mennesker er fratatt friheten.