Sivilombudsmannen er oppnevnt av Stortinget for å ivareta den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen

Ansatte hos Sivilombudsmannen jobber hjemmefra i tråd med helsemyndighetenes anbefaling, se mer informasjon under Aktuelt nede på siden

For å minske smittefaren bes publikum om å kontakte oss elektronisk og unngå innsending av papirer. Benytt klageskjemaet til klager og vår e-postadresse til annen kontakt. Sensitive dokumenter må fremdeles sendes ved hjelp av klageskjemaet eller i vanlig post.

Vårt sentralbord har begrenset bemanning fra 27.-28. mai, så det kan ta litt tid å få svar.

Klage

Ombudsmannen undersøker klager fra borgere som mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen.

Torturforebygging

Ombudsmannen arbeider for å forebygge tortur og umenneskelig behandling i institusjoner ved å besøke steder hvor mennesker er fratatt friheten.