Sivilombudsmannen er oppnevnt av Stortinget for å ivareta den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen

Nettsidene våre er under utvikling. Hvis du finner feil eller ikke finner det du leter etter,  setter vi pris på beskjed om dette via e-post: postmottak@sivilombudsmannen.no

Klage

Ombudsmannen undersøker klager fra borgere som mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen.

Torturforebygging

Ombudsmannen arbeider for å forebygge tortur og umenneskelig behandling i institusjoner ved å besøke steder hvor mennesker er fratatt friheten.